Taška zatím zeje prázdnotou.

Vesnice, usedlosti a dvory – Pravý břeh Vltavy

Lubomír Procházka, Jana Viktorínová, Martin Čerňanský

Pragensie

Expanze velkoměsta, která dostala zelenou za první republiky v roce 1922, nebyla jen administrativním krokem. Do poklidných vesnic vtrhl stavební ruch, budovala se městská infrastruktura. Původní zemědělské zázemí Prahy připomínají často už jen názvy dnešních čtvrtí a dochovaná jádra vesnic či usedlosti obklopené novou zástavbou. Vesnický charakter se ztratil někde více a někde méně, v závislosti na dosahu gravitačního působení centra.

Po předchozí publikaci věnované osadám a vesnicím na levém břehu Vltavy překračuje edice Zmizelá Praha řeku, aby slovem a zejména obrazem pojednala šest desítek lokalit jako Ďáblice, Háje, Hloubětín, Hostivař, Hrdlořezy, Chodov, Kobylisy, Michli, Modřany, Prosek, Strašnice, Troju, Vinoř, Záběhlice a mnohé další.

Vychází s podporou Magistrátu hlavního města Prahy.

291 stránek 291 stránek
pevná vazba, 170 x 240 mm pevná vazba, 170 x 240 mm
11/2023 11/2023
978-80-7637-402-7 ISBN 978-80-7637-402-7
312 390  Sleva 78 

Lubomír Procházka

Lubomír Procházka

Lubomír Procházka byl do roku 2021 vedoucím Muzea vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci. Hlavním oborem jeho zájmu jsou vesnická sídla a jejich architektura, interiéry vesnického bydlení a tzv. muzea v přírodě.

Jana Viktorínová

Jana Viktorínová

Jana Viktorínová je kurátorkou v Oddělení historických sbírek Muzea hlavního města Prahy a garantkou Regionálního odborného pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu. Zabývá se urbánní etnologií se zaměřením na sociální problematiku.

Martin Čerňanský

Martin Čerňanský

Martin Čerňanský působí jako odborný a metodický pracovník na generálním ředitelství Národního památkového ústavu a založil a spravuje vzdělávací portál Památky a lidová architektura ČR.