Taška zatím zeje prázdnotou.

Příběh Paseky

„Je to podivuhodné, jaké ten lump Paseka u žen míval štěstí, vzdor svému zanedbanému zevnějšku. Pomocí té slečny otevřel Paseka svoje veliké nakladatelství. Záhy se počaly rojiti z tohoto podniku ty nejrozmanitější obluzeniny národa českého. “
Josef Váchal: Krvavý román

Nakladatel Josef Paseka, literární postava z Krvavého románu výtvarníka a spisovatele Josefa Váchala, inspiroval v roce 1989 Ladislava Horáčka k pojmenování jednoho z prvních soukromých nakladatelství po listopadové revoluci. Na Krvavý román, který se stal první knihou z produkce Paseky, navázalo postupem času mnoho dalších Váchalových děl, včetně Šumavy umírající a romantické, co do rozměrů druhé největší české knihy všech dob.

V devadesátých letech se v edičním profilu Paseky etablovala především historická literatura. Nejambicióznějším projektem z této oblasti je dodnes edice Velké dějiny zemí Koruny české, historicky první vydání kompletních dějin českých zemí od počátků po rok 1945. Celá řada renomovaných historiků, kteří se autorsky podíleli na „Velkých dějinách“, publikovala v Pasece i další knihy věnované nejrůznějším tématům a osobnostem českých i světových dějin.

Od svého založení vydávalo nakladatelství i prózy úspěšného českého spisovatele Petra Šabacha. Velký ohlas zaznamenaly také knihy Květy Legátové, jež dosáhly velkého úspěchu i v zahraničí. Mezi kmenové autory patřil rovněž básník Pavel Šrut, který mimo jiné napsal a společně s výtvarnicí Galinou Miklínovou v Pasece publikoval oblíbené dětské knihy o Lichožroutech. Dnes naši dětskou nabídku reprezentuje především knižní trilogie Prašina od Vojtěcha Matochy.

„Spousta zlých jazyků říkala, že po tátově smrti skončíme. Fungujeme ale dál a daří se nám. Je pro mě určitým zadostiučiněním, že jsme to zvládli. A nepřestanu tvrdit, že je to zásluha lidí, kteří u nás rádi pracují. “
Anna Horáčková, majitelka

Po smrti Ladislava Horáčka převzala odkaz jeho dcera Anna Horáčková a Paseka tak zůstává nezávislým nakladatelstvím rodinného typu. V současné době nabízí Paseka široké spektrum knih různých žánrů, přináší kvalitní českou i překladovou prózu, dětské knihy, publicistiku či komiksy. V oblasti překladové literatury pokračuje v projektu souborného vydání díla Vladimira Nabokova, dlouhodobě se věnuje řadě předních světových prozaiků (Helle Helle, Édouard Louis, Alice Munroová, Amos Oz, Salman Rushdie, Roberto Saviano, Ljudmila Ulická).

Důležitou součást produkce nakladatelství tvoří knihy z oblasti překladové non-fiction a domácí literatura faktu, která přináší kontext historických, společenských i kulturních fenoménů. Dvě takové publikace – Opuštěná Společnost Erika Taberyho a Jan Žižka Petra Čorneje – v posledních letech získaly titul Magnesia Litera Kniha roku.

Od roku 2015 se soustavně věnujeme také komiksu, zejména z oblasti pro děti a mládež. Přinášíme to nejlepší ze současné tvorby od autorů a autorek, jako jsou Jeff Lemire, Liv Strömquistová, Mariko Tamaki, Raina Telgemeierová nebo Tillie Waldenová, vydáváme populární série Amulet, Hilda či Záleskautky. Doma jsou u nás i domácí tvůrci jako Štěpánka Jislová, Tereza a Tomáš Kopečtí nebo Jindřich Janíček.

„Internet, sociální sítě, kryptoměny… nic z toho zatím nezpůsobilo zvrat tak epochální jako před půltisíciletím knihtisk. Stal se nástrojem šíření svobodných myšlenek, arénou rozprav a polemik, půdou, která dala vyrůst velkým vypravěčům. Prostorem, v němž se pěstují estetické hodnoty, obraznost, smysl pro humor, empatie, velkorysost a nadhled. “
Jakub Sedláček, šéfredaktor

Místopis Paseky

Podívejte se, kde v minulosti sídlila naše redakce. (Ilustrace Jindřich Janíček)

1989—1991

1989—1991

Praha, Milady Horákové 123

První redakce sídlila v garsonce, v šestém patře bez výtahu.

1991—2000

1991—2000

Praha, Ibsenova 3

Vedle Divadla na Vinohradech sídlila nejen redakce, ale později také knihkupectví, a dokonce literární hospoda. Tu navštěvovali historici, emigranti, malíři, novináři nebo prezident Havel.

1998—2010

1998—2010

Litomyšl, Smetanovo náměstí 127

V jednom domě najdete pension, antikvariát i knihkupectví. Fasádu zdobí sgrafita inspirovaná Krvavým románem. Přestože název Paseka zůstal, se současným nakladatelstvím už místo nijak nesouvisí. Paseka a město však jsou nerozlučně spojené, Ladislav Horáček se totiž zasloužil také o obnovu litomyšlského Portmonea.

2000—2021

2000—2021

Praha, Chopinova 4

Na Vinohradech jsme pokračovali v tradici z první republiky, architekt Jan Kotěra dům navrhoval pro nakladatele Jana Laichtera. Sídlili jsme v přízemí, kde byl krásný výhled do Riegrových sadů.