Naše knihy

Váš e-mail *

Ediční plán

Ochrana osobních údajů

Úvod » Ochrana osobních údajů
Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami Nakladatelství Paseka s.r.o., a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost nakupujícího je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.

Jméno

Heslo

Zapomněli jste Vaše jméno a heslo?