Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Jana Viktorínová

Jana Viktorínová

Jana Viktorínová absolvovala obor etnologie na Filozofické fakultě UK v Praze. Od roku 2012 působí jako kurátorka v Oddělení historických sbírek Muzea hlavního města Prahy a jako garantka Regionálního odborného pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu. Věnuje se urbánní etnologii se zaměřením na sociální problematiku, v roce 2019 připravila výstavu Chudá Praha, publikuje články o pražských nouzových koloniích a příbuzných tématech.