Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Jana Viktorínová

Jana Viktorínová

Jana Viktorínová je kurátorkou v Oddělení historických sbírek Muzea hlavního města Prahy a garantkou Regionálního odborného pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu. Zabývá se urbánní etnologií se zaměřením na sociální problematiku.

Vesnice, usedlosti a dvory - Pravý břeh Vltavy

Vesnice, usedlosti a dvory - Pravý břeh Vltavy

Pragensie

Expanze velkoměsta, která dostala zelenou za první republiky v roce 1922, nebyla jen administrativním krokem. Do poklidných vesnic vtrhl stavební ruch, budovala se městská infrastruktura. Původní zemědělské zázemí Prahy připomínají často už jen názvy dnešních čtvrtí a dochovaná jádra vesnic či usedlosti obklopené novou zástavbou. Vesnický charakter se ztratil někde více a někde méně, v závislosti na dosahu gravitačního působení centra. Po předchozí publikaci věnované...