Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Lubomír Procházka

Lubomír Procházka

Etnograf a historik Lubomír Procházka absolvoval obor národopis – dějepis na Filozofické fakultě UK v Praze. Působil v Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Praze, dále ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy a od roku 1999 v Hornickém muzeu Příbram. Do roku 2021 byl vedoucím Muzea vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci. Externě přednáší též v Ústavu etnologie FF UK v Praze. Oborem jeho zájmu jsou vesnická sídla a jejich architektura, interiéry vesnického bydlení a tzv. muzea v přírodě.