Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Martin Čerňanský

Martin Čerňanský

Martin Čerňanský absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze ve studijním oboru pozemní stavby, profesním zaměření architektura pozemních staveb. Působí jako odborný a metodický pracovník na generálním ředitelství Národního památkového ústavu. Podílel se na grantovém projektu Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR zaměřeném na poruchy a poškození nemovitých památek. Založil a spravuje vzdělávací portál Památky a lidová architektura ČR (lidova-architektura.cz).