Nakupte ještě za 769 !
Doprava zdarma od 1 000 .

Doprava zdarma
Zmizelé Čechy, Morava, Slezsko
Na samém rozhraní Třeboňské pánve a Vlašimské vrchoviny leží město s výrazně nečeským názvem Tábor. Další svazek edice Zmizelé Čechy pojednává o proměnách tohoto jihočeského sídla, které je nejčastěji historiky spojováno s obdobím husitských válek, ale také například s úspěchy mladé Československé republiky ve druhém desetiletí 20. století. Tábor tak zůstává živým městem ale i svědkem staré i novější historie Čech. Průvodní text historika Zdeňka Vybírala doprovází téměř sto padesát unikátních fotografií ze sbírek Muzea Šechtl a Voseček.
80 stránek 80 stránek
V8 145 x 205 mm V8 145 x 205 mm
4/2013 4/2013
978-80-7432303-4 ISBN 978-80-7432303-4
231 289  Sleva 58 

Eva Hubičková

Eva Hubičková

Ing. Arch. Eva Hubičková (*1981) se kromě své profese architektky věnuje proměnám města Tábora. Spolu s Janem Hubičkou a Marií Šechtlovou se zabývá historickými fotografiemi z archivu studia Šechtl a Voseček. Společný projekt digitalizace tohoto archivu umožnil realizaci řady výstav a publikací a od roku 2005 zpřístupnil on-line několik desítek tisíc fotografií z tvorby tří generací fotografů Šechtlů.

PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.

PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.

PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D. (* 1971) se narodil ve Zlíně, vystudoval češtinu, dějepis a kulturní historii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Působí v Husitském muzeu v Táboře jako vedoucí Historického oddělení a vedoucí redaktor vědeckého mezinárodního časopisu Husitský Tábor. Ve své odborné práci se věnuje především období končícího středověku a raného novověku. Kromě dějin politické komunikace se v současnosti zabývá osmanskou expanzí do střední Evropy.