Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.

PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.

PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D. (* 1971) se narodil ve Zlíně, vystudoval češtinu, dějepis a kulturní historii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Působí v Husitském muzeu v Táboře jako vedoucí Historického oddělení a vedoucí redaktor vědeckého mezinárodního časopisu Husitský Tábor. Ve své odborné práci se věnuje především období končícího středověku a raného novověku. Kromě dějin politické komunikace se v současnosti zabývá osmanskou expanzí do střední Evropy.