Nakupte ještě za 288 !
Doprava zdarma od 1 000 .

Doprava zdarma

Velké dějiny zemí Koruny české – Lékařství

Petr Svobodný, Karel Černý

Velké dějiny zemí Koruny české

Jako kabinet kuriozit může působit historie tak exaktní vědy, jakou je medicína. Lékaři 16. století doporučovali, aby strava odpovídala fyziologickému složení člověka, proto třeba cibule mohla šlechtice ohrozit. Smysl léčebných postupů osvícenských lékařů spočíval ve vyvolání projevů podobných nemoci, již bylo třeba léčit. Pouštění žilou se tak vžilo, že je pacienti vyžadovali jako prevenci ještě v dobách, kdy již vůči němu byli lékaři skeptičtí. Kouření bylo dobovou medicínou podporováno. Na druhou stranu stopy chirurgických zákroků nacházíme už v pravěku, prospěšnost lázeňských pobytů znal už raný novověk a první osvícenské vakcinace patří dodnes k největším objevům lékařské vědy.

Nový svazek známé ediční řady líčí téma lékařství od prehistorie po současnost v širokém záběru, od diagnostiky, terapie, prevence, léků a technologií, přes vývoj vědeckých teorií, historii odborné literatury a zpracování vědeckých informací či budování institucí až po okrajové jevy typu „lidové“ medicíny, pověr a magie.

768 stránek 768 stránek
pevná vazba, 145 x 205 mm pevná vazba, 145 x 205 mm
3/2023 3/2023
978-80-7637-331-0 ISBN 978-80-7637-331-0
712 890  Sleva 178 

Petr Svobodný

Petr Svobodný

Petr Svobodný (1958) se již od devadesátých let systematicky věnuje dějinám lékařství v českých zemích a na území hlavního města Prahy. Této problematice věnoval několik publikací, např. ve spolupráci s Ludmilou Hlaváčkovou Pražské špitály a nemocnice (1999) a Dějiny lékařství v českých zemích (2004), je jedním z autorů svazku Školství a vzdělanost (2020) a společně s Karlem Černým jedním z editorů svazku Lékařství, které Paseka vydala v rámci ediční řady Velké dějiny zemí Koruny české. Působí jako ředitel Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity Karlovy.

Karel Černý

Karel Černý

Karel Černý (1974) se odborně zabýval dějinami prostituce, dějinami České psychiatrické společnosti a jejích předchůdkyň a historií jezuitského a dominikánského řádu zejména ve vztahu k dějinám lékařství. V poslední době se věnuje také dějinám moru a morových epidemií, jež pojednal v knize Mor 1480–1730. Epidemie v lékařských traktátech raného novověku. Spolu s Petrem Svobodným vedl autorský kolektiv svazku Lékařství, který je součástí ediční řady Velké dějiny zemí Koruny české. Je přednostou Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.