📢 Připravujeme se na Svět knihy, takže vaše objednávky se bohužel o něco pozdrží. Omlouváme se a děkujeme za pochopení. 📢

Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Karel Černý

Karel Černý

Karel Černý (1974) se odborně zabýval dějinami prostituce, dějinami České psychiatrické společnosti a jejích předchůdkyň a historií jezuitského a dominikánského řádu zejména ve vztahu k dějinám lékařství. V poslední době se věnuje také dějinám moru a morových epidemií, jež pojednal v knize Mor 1480–1730. Epidemie v lékařských traktátech raného novověku. Spolu s Petrem Svobodným vedl autorský kolektiv svazku Lékařství, který je součástí ediční řady Velké dějiny zemí Koruny české. Je přednostou Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.