Taška zatím zeje prázdnotou.

Velké dějiny zemí Koruny české IX. (1683 – 1740)

Pavel Bělina, Jiří Mikulec, Jiří Kaše, Vít Vlnas, Irena Veselá

Velké dějiny zemí Koruny české
Devátý díl Velkých dějin zemí Koruny české je věnován období let 1683 - 1740, kdy se události ve sféře zahraniční politiky projevovaly na zmíněném teritoriu víceméně pouze zprostředkovaně. To byl jeden z vážných důvodů mimořádného rozmachu barokní kultury (zejména výtvarné a hudební) a odrazilo se to v nejrůznějších vnějších projevech i sociálně psychologických a ideových souvislostech převládajícího životního stylu doby.
828 stránek 828 stránek
V8a 145 x 205 V8a 145 x 205
5/2011 5/2011
978-80-7432-105-4 ISBN 978-80-7432-105-4
712
890  (doporučená maloobchodní cena)
Ušetříte 178 

Pavel Bělina

Pavel Bělina

PhDr. Pavel Bělina (1948 v Trutnově) je historik, vědecký pracovník Historického ústavu Armády ČR a překladatel. Autor knih Generál Laudon (Panorama 1993), Kolín (Paseka 1997), hlavní autor 10. dílu Velkých dějin zemí Koruny české. 1740-1792 (Paseka 2002), spoluautor Dějin zemí koruny české (Paseka 1992), Dějin evropské civilizace (Paseka 1999), Dějin Prahy (Paseka 1998) a řady dalších historiografických publikací.

Jiří Mikulec

Jiří Mikulec

Jiří Mikulec (1962) pracuje v Historickém ústavu AV ČR jako historik raného novověku, externě přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Věnuje se výzkumu náboženských, politických a kulturních dějin českých zemí a habsburské monarchie v 17. a 18. století. Je autorem řady odborných studií, knižních monografií (např. Poddanská otázka v barokních Čechách, Leopold I. Život a vláda barokního Habsburka, Barokní náboženská bratrstva v Čechách, 31. 7. 1627 - Rekatolizace šlechty v Čechách) a spoluautorem několika populárních i odborných publikací, mj. i VIII. svazku Velkých dějin zemí Koruny české (Paseka 2008).

Jiří Kaše

Jiří Kaše

Jiří Kaše (1946) je historik výtvarného umění, proděkan pro studijní záležitosti a tvůrčí činnost Fakulty restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli, kde vede Katedru humanitních věd. Zabývá se problematikou kultury a umění 17.–19. století a uměleckohistorickými aspekty konzervace a restaurování památek. Autor řady studií v odborných časopisech, spoluautor knih, např. Křivoklát (1983), Braunův Betlém – drama umění a přírody v proměnách času (1999), 10. dílu Velkých dějin zemí Koruny české. 1740–1792 (2001), 2. a 3. dílu publikace České země v evropských dějinách (2006).

Vít Vlnas

Vít Vlnas

Doc. PhDr. Vít Vlnas (*1962) působí jako vedoucí Archivu Národní galerie v Praze a přednáší dějiny 16.--18. století na PF UK. Ve své odborné práci se zaměřuje na kulturu baroka a na problematiku písemných pramenů k dějinám výtvarného umění. V Národní galerii se podílel na přípravě řady výstav, např. Artis pictoriae amatores (1993), Historická malba v Čechách a Obrazárna v Čechách (obě Praha 1996), Biedermeier a střední Evropa (Padova 2000) a Sláva barokní Čechie (Praha 2001). Vydal mimo jiné knihy Jan Nepomucký, česká legenda (1993), Ve stínu tvých křídel (s I. Čornejovou a J. Rakem, 1995), Pražské paláce (s V. Ledvinkou a B. Mrázem, 1995, 2. vyd. 2000).

Irena Veselá

Irena Veselá