Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Vít Vlnas

Vít Vlnas

Doc. PhDr. Vít Vlnas (*1962) působí jako vedoucí Archivu Národní galerie v Praze a přednáší dějiny 16.--18. století na PF UK. Ve své odborné práci se zaměřuje na kulturu baroka a na problematiku písemných pramenů k dějinám výtvarného umění. V Národní galerii se podílel na přípravě řady výstav, např. Artis pictoriae amatores (1993), Historická malba v Čechách a Obrazárna v Čechách (obě Praha 1996), Biedermeier a střední Evropa (Padova 2000) a Sláva barokní Čechie (Praha 2001). Vydal mimo jiné knihy Jan Nepomucký, česká legenda (1993), Ve stínu tvých křídel (s I. Čornejovou a J. Rakem, 1995), Pražské paláce (s V. Ledvinkou a B. Mrázem, 1995, 2. vyd. 2000).