📢 Připravujeme se na Svět knihy, takže vaše objednávky se bohužel o něco pozdrží. Omlouváme se a děkujeme za pochopení. 📢

Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Jiří Mikulec

Jiří Mikulec

Jiří Mikulec (1962) pracuje v Historickém ústavu AV ČR jako historik raného novověku, externě přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Věnuje se výzkumu náboženských, politických a kulturních dějin českých zemí a habsburské monarchie v 17. a 18. století. Je autorem řady odborných studií, knižních monografií (např. Poddanská otázka v barokních Čechách, Leopold I. Život a vláda barokního Habsburka, Barokní náboženská bratrstva v Čechách, 31. 7. 1627 - Rekatolizace šlechty v Čechách) a spoluautorem několika populárních i odborných publikací, mj. i VIII. svazku Velkých dějin zemí Koruny české (Paseka 2008).