Taška zatím zeje prázdnotou.

Praha moderní 4 (1950-2000)

Petr Kratochvíl, Pavel Hroch, Zdeněk Lukeš

Pragensie
Pokračování úspěšné řady průvodců Praha moderní pojednává slovem a obrazem architekturu druhé poloviny 20. století, navzdory totalitním desetiletím možná až překvapivě pestrou. I padesátá léta, spjatá s oficiální sorelou, vytvořila leccos zajímavého (např. hotel Jalta), v letech šedesátých se počínaje tzv. bruselským stylem naši architekti "vracejí do Evropy" (vzniká budova Federálního shromáždění nebo hotel InterContinental) a mezi stavbami normalizačními najdeme také inspirativní projekty (např. obchodní domy Máj a Kotva). Zároveň nelze přehlédnout řadu sporných staveb zmíněných let. Svobodná léta devadesátá přicházejí rovněž se svými kontroverzemi a rozpačitými díly, stylově pestrá tvorba přináší ale mimořádné počiny typu Tančícího domu. Knihu opět doprovázejí přehledné mapy, slovníček odborných pojmů a stručné medailonky architektů.
256 stránek 256 stránek
V5 145x235 V5 145x235
10/2015 10/2015
978-80-7432-653-0 ISBN 978-80-7432-653-0

V e-shopu jsme titul vyprodali, ale zkuste vaše oblíbené knihkupectví.

Petr Kratochvíl

Petr Kratochvíl

PhDr. Petr Kratochvíl, CSc. (nar. 1950 v Újezdě nad Lesy), absolvent FF UK v oborech filosofie a psychologie. Věnuje se kulturním aspektům vývoje měst, teorii památkové péče a současné české i světové architektuře. Je autorem či spoluautorem řady publikací, mj. i monografie Česká architektura 1989 až 1999.

Pavel Hroch

Pavel Hroch

Zdeněk Lukeš

Zdeněk Lukeš

Zdeněk Lukeš (1954) architekt a historik architektury přednáší na New York University Prague. Je autorem či spoluautorem více než třiceti knižních publikací zejména o architektuře 20. století, např. Pražský hrad za TGM (1996), Splátka dluhu. Práce německy hovořících architektů v Praze 1900-1939 (2002), Český architektonický kubismus (2008) či Architekt Josef Gočár (2010).