Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Zdeněk Lukeš

Zdeněk Lukeš

Zdeněk Lukeš (1954) architekt a historik architektury přednáší na New York University Prague. Je autorem či spoluautorem více než třiceti knižních publikací zejména o architektuře 20. století, např. Pražský hrad za TGM (1996), Splátka dluhu. Práce německy hovořících architektů v Praze 1900-1939 (2002), Český architektonický kubismus (2008) či Architekt Josef Gočár (2010).