Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Petr Kratochvíl

Petr Kratochvíl

PhDr. Petr Kratochvíl, CSc. (nar. 1950 v Újezdě nad Lesy), absolvent FF UK v oborech filosofie a psychologie. Věnuje se kulturním aspektům vývoje měst, teorii památkové péče a současné české i světové architektuře. Je autorem či spoluautorem řady publikací, mj. i monografie Česká architektura 1989 až 1999.