Nakupte ještě za 288 !
Doprava zdarma od 1 000 .

Doprava zdarma

Velké dějiny zemí Koruny české – Dětství

Milena Lenderová

Velké dějiny zemí Koruny české
Od početí a porodu přes výchovu a vzdělávání a získávání prvních pracovních zkušeností až po práh dospělosti v prostředí města, vesnice i šlechtických rodů, v rodině, ve škole či sirotčinci, za války i v míru. První velkorysé shrnutí ukazuje, jak se do tématu dětství promítají nejen poznatky o vývoji školství či práva, o dobové stravě, o bydlení, odívání či řemeslném zpracování hraček, ale také psychologické výzkumy traumat nebo bádání o vzniku a vývoji pediatrie jako samostatného lékařského oboru. Dětství má však i svůj „velký dějinný příběh“. Ať už se jedná o dětské sňatky ve středověkých panovnických domech, osvícenské reformy a postupné prosazení právní ochrany dítěte, o oslavu dětství jako naděje lidstva v rané fázi komunistického režimu, nebo naopak obavu z podvratného potenciálu mládí za normalizace, dítě je vždy také téma politické. A ačkoli jde v mnoha těchto případech spíše o jeho zneužití, díky civilizačním posunům od středověku dodnes v dětství přece jen přibývá radostných chvil.
712 stránek 712 stránek
pevná vazba, 145 x 205 mm pevná vazba, 145 x 205 mm
12/2021 12/2021
978-80-7637-211-5 ISBN 978-80-7637-211-5
712
890  (doporučená maloobchodní cena)
Ušetříte 178 

Milena Lenderová

Milena Lenderová

Historička Milena Lenderová (1947) působí v Ústavu historických věd Univerzity Pardubice. Ve své badatelské práci se zaměřuje na dějiny každoden­nosti 19. století, genderovou historii a dějiny česko-francouzských vztahů. Kromě odborných publikací vydala řadu knih pro širší čtenářskou obec, např. K hříchu i k modlitbě (1999), Zdenka Braunerová (2000), Tragický bál (Paseka 2004), Radostné dětství? (s K. Rýdlem, Paseka 2006), A ptáš se, knížko má… (2008), Žena v českých zemích od středověku do 20. století (s B. Kopičkovou, E. Maurem a J. Burešovou, 2009), Z dějin české každodennosti (s T. Jiránkem a M. Mackovou, 2009).