Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Milena Lenderová

Milena Lenderová

Historička Milena Lenderová (1947) působí v Ústavu historických věd Univerzity Pardubice. Ve své badatelské práci se zaměřuje na dějiny každoden­nosti 19. století, genderovou historii a dějiny česko-francouzských vztahů. Kromě odborných publikací vydala řadu knih pro širší čtenářskou obec, např. K hříchu i k modlitbě (1999), Zdenka Braunerová (2000), Tragický bál (Paseka 2004), Radostné dětství? (s K. Rýdlem, Paseka 2006), A ptáš se, knížko má… (2008), Žena v českých zemích od středověku do 20. století (s B. Kopičkovou, E. Maurem a J. Burešovou, 2009), Z dějin české každodennosti (s T. Jiránkem a M. Mackovou, 2009).