Taška zatím zeje prázdnotou.

Časté dotazy

Děkujeme vám za důvěru, pokud jste se rozhodli nabídnout nám svůj rukopis k vydání. Abychom na vaši nabídku mohli co nejdříve odpovědět, prosíme vás o následující postup. Zašlete kompletní rukopis elektronicky na e-mailovou adresu klimtova@paseka.cz nebo hennerova@paseka.cz. Připojte stručnou charakteristiku rukopisu včetně plánovaného rozsahu, základních údajů o autorovi apod.

Vzhledem k velkému počtu rukopisů přicházejících do redakce vás prosíme o trpělivost – pokud bude rukopis vyhovovat našemu edičnímu plánu, ozveme se vám do tří měsíců. V opačném případě rukopis považujte za zamítnutý. Děkujeme za pochopení a těšíme se na případnou budoucí spolupráci.

Nevyžádané vytištěné rukopisy nevracíme.

Zůstal váš dotaz nezodpovězen?
Kontaktujte nás.