Taška zatím zeje prázdnotou.

Zmizelý Orlík

Jiří Varhaník

Zmizelé Čechy, Morava, Slezsko
Orlická přehrada se začala napouštět v roce 1960 a do roku 1961 zmizela pod její hladinou podstatná část romantického údolí střední Vltavy s celou řadou obcí, osad, samot a dalších objektů. Místa skrytá pod hladinou jsou v pravém slova smyslu zmizelá a další kniha ediční řady Zmizelé Čechy je připomíná prostřednictvím historických fotografií. Hlubokými proměnami prošly také hrad Orlík a další památky v jeho okolí. Převratné změny však prodělaly též bližší i vzdálenější lokality na Orlicku, zejména Staré Sedlo, Kostelec nad Vltavou a Mirovice, jimž je rovněž věnována pozornost v úvodním textu a obrazové části knihy s řadou unikátních snímků.
204 stránek 204 stránek
V8 145x205 V8 145x205
10/2015 10/2015
978-80-7432-607-3 ISBN 978-80-7432-607-3

V e-shopu jsme titul vyprodali, ale zkuste vaše oblíbené knihkupectví.

Jiří Varhaník

Jiří Varhaník

Jiří Varhaník (1954) působil dlouhé roky jako ředitel památkové inspekce Ministerstva kultury, v současné době externě přednáší v Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a v Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Je autorem celé řady prací zaměřených na problematiku právní úpravy a organizace státní památkové péče, dále pak velkého množství příspěvků věnovaných převážně průzkumům středověké architektury, mimo jiné Orlíku nad Vltavou. Publikuje v odborných časopisech a sbornících (Průzkumy památek, Dějiny staveb, Svorník, Archaeologia historica a dalších).