Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Jiří Varhaník

Jiří Varhaník

Jiří Varhaník (1954) působil dlouhé roky jako ředitel památkové inspekce Ministerstva kultury, v současné době externě přednáší v Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a v Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Je autorem celé řady prací zaměřených na problematiku právní úpravy a organizace státní památkové péče, dále pak velkého množství příspěvků věnovaných převážně průzkumům středověké architektury, mimo jiné Orlíku nad Vltavou. Publikuje v odborných časopisech a sbornících (Průzkumy památek, Dějiny staveb, Svorník, Archaeologia historica a dalších).