Taška zatím zeje prázdnotou.

Velké dějiny zemí Koruny české XVI. (1945-1948)

Jiří Kocian, Vít Smetana, Jiří Pernes

Velké dějiny zemí Koruny české

Opojnou radost z osvobození v květnu 1945 provázely naděje, že se podaří vybudovat republiku svobodnou, sociálně spravedlivou a také zabezpečenou před jakýmkoli příštím vnějším i vnitřním ohrožením. Prezident Beneš se triumfálně vrátil z exilu do Prahy jako symbol vítězství i kontinuity s meziválečnou první republikou. Sám však hovořil především o národní revoluci. Její součástí byla tvrdá odplata – zejména na Němcích a kolaborantech. Četných násilností se po řadu měsíců dopouštěli také rudoarmějci – osvoboditelé ze země, jež měla do budoucna garantovat československou bezpečnost a jejíž „přání“ bylo radno plnit. Nabádali k tomu především komunisté, kteří se ve všeobecně zradikalizovaných poměrech orientovali nejlépe. Voliči v českých zemích z nich v květnu 1946 učinili výrazně nejsilnější politickou sílu v Československu. KSČ tak získala ideální pozici k přípravám na úplné převzetí moci a destrukci limitované demokracie třetí republiky.

744 stránek 744 stránek
pevná vazba, 145 x 205 mm pevná vazba, 145 x 205 mm
3/2024 3/2024
978-80-7637-417-1 ISBN 978-80-7637-417-1

Jiří Kocian

Jiří Kocian

Jiří Kocian je český historik. V rámci své vědecké činnosti se zaměřuje na české a československé dějiny po roce 1945, konkrétně na vývoj politického systému a politického stranictví.

Vít Smetana

Vít Smetana

Vít Smetana (1973) se specializuje na dějiny mezinárodní politiky a diplomacie zejména ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století a roli Československa na mezinárodní scéně v tomto období.

Jiří Pernes

Jiří Pernes

Jiří Pernes (1948) je vědecký pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. Věnuje se dějinám KSČ a komunistického režimu v Československu a také českým a moravským dějinám na přelomu 19. a 20. století, včetně vazeb na panující rod habsbursko-lotrinský.