📢 Do nedělní půlnoci máme 30% slevu na vše kromě komiksových sešitů Prašiny a kategorii Slevy! 📢

Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Vít Smetana

Vít Smetana

Vít Smetana (1973) se specializuje na dějiny mezinárodní politiky a diplomacie zejména ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století a roli Československa na mezinárodní scéně v tomto období.

Velké dějiny zemí Koruny české XVI. (1945-1948)

Velké dějiny zemí Koruny české XVI. (1945-1948)

Velké dějiny zemí Koruny české

Opojnou radost z osvobození v květnu 1945 provázely naděje, že se podaří vybudovat republiku svobodnou, sociálně spravedlivou a také zabezpečenou před jakýmkoli příštím vnějším i vnitřním ohrožením. Prezident Beneš se triumfálně vrátil z exilu do Prahy jako symbol vítězství i kontinuity s meziválečnou první republikou. Sám však hovořil především o národní revoluci. Její součástí byla tvrdá odplata – zejména na Němcích a kolaborantech. Četných násilností...