Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Vít Smetana

Vít Smetana

Vít Smetana (1973) se specializuje na dějiny mezinárodní politiky a diplomacie zejména ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století a roli Československa na mezinárodní scéně v tomto období.