Taška zatím zeje prázdnotou.

Velké dějiny zemí Koruny české IV./b (1310-1402)

Milena Bartlová, Lenka Bobková

Velké dějiny zemí Koruny české
Druhý svazek čtvrtého dílu velké historiografické práce. Tento díl je věnován čtrnáctému století, které bychom mohli s jistou nadsázkou nazvat stoletím lucemburským, dobou vlády Jana Slepého, Karla I. (IV.) a první polovinu panování Václava IV. Byla to doba největšího mocenského a územního rozmachu v dějinách zemí Koruny české. Politický, ale i kulturní a společenský význam této epochy si vyžádal mimořádný rozsah tohoto dílu, který přiměl nakladatele vydat jej v podobě dvou svazků.
584 stránek 584 stránek
V8b 145 x 205 mm V8b 145 x 205 mm
12/2003 12/2003
978-80-7185-551-4 ISBN 978-80-7185-551-4
712
890  (doporučená maloobchodní cena)
Ušetříte 178 

Milena Bartlová

Milena Bartlová

Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc., specializuje se na výtvarné umění v Čechách ve 14. a 15. století, přednáší na Filosofické fakultě MU v Brně a na Pedagogické fakultě UK v Praze.

Lenka Bobková

Lenka Bobková

Doc. PhDr. Lenka Bobková, CSc. (1947), historička, zabývá se českými dějinami pozdního středověku a ranného novověku. Přednáší na Filosofické fakultě UK v Praze.