Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Milena Bartlová

Milena Bartlová

Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc., specializuje se na výtvarné umění v Čechách ve 14. a 15. století, přednáší na Filosofické fakultě MU v Brně a na Pedagogické fakultě UK v Praze.