Taška zatím zeje prázdnotou.

Velké dějiny zemí Koruny české – Školství a vzdělanost

Miroslav Novotný

Velké dějiny zemí Koruny české

V posledních desetiletích se vzdělání často redukuje na pouhý nástroj tržní ekonomiky. Tak tomu ale nebylo vždy. Kniha dvanácti českých historiků přibližuje cestu, kterou prošlo školství v českých zemích od svých středověkých počátků, kdy bylo dostupné jen úzké elitě, až k masovému vzdělávání 21. století. Dílo nabízí široce koncipovanou syntézu, kterou česká historiografie dlouho postrádala. Jeho základní osu tvoří dějiny školství a vzdělanosti v Čechách a na Moravě (na Slovensku a Zakarpatské Ukrajině v příslušných obdobích) dovedené do roku 2004. Kromě všech úrovní, typů a forem vzdělávání publikace zpracovává i bezprostředně související témata, jako jsou školní každodennost, školní architektura, mládežnické a studentské spolky. Věnuje se rovněž souvislostem vzdělanosti, rozkvětu knižní kultury včetně knihoven a čtenářských spolků, vydávání novin a časopisů či nástupu nových médií. Součástí výkladu jsou rovněž dosud málo zmapované oblasti bádání jako vzdělávání dívek a duchovních či lidová výchova.

Autorský tým historiků z akademickýcha pedagogických pracovišť v Praze, Českých Budějovicích, Liberci a Pardubicích pracoval pod vedením Miroslava Novotného ve složení Ivana Čornejová, Tomáš Kasper, Dana Kasperová, Pavlína Kourová, Petr Kratochvíl, Milena Lenderová, Jiří Pokorný, Michal Svatoš, Petr Svobodný, Jan Šimek a Růžena Váňová.

752 stránek 752 stránek
V8 130 x 200 mm V8 130 x 200 mm
9/2020 9/2020
978-80-7432-985-2 ISBN 978-80-7432-985-2
712 890  Sleva 178 

Miroslav Novotný

Miroslav Novotný

Miroslav Novotný (1958) vystudoval FF UK v Praze, obor historie (Vývoj školství a školských řádů v Čechách v 16. a na počátku 17. století), v roce 1983 získal titul PhDr. V roce 1993 získal titul CSc. na PF UK v Praze.