Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Miroslav Novotný

Miroslav Novotný

Miroslav Novotný (1958) vystudoval FF UK v Praze, obor historie (Vývoj školství a školských řádů v Čechách v 16. a na počátku 17. století), v roce 1983 získal titul PhDr. V roce 1993 získal titul CSc. na PF UK v Praze.