Taška zatím zeje prázdnotou.

Ostrava industriální a moderní

Martin Štěrba, Martin Strakoš, Josef Horázný

Společenské vědy
V polovině 19. století stála Ostrava na prahu netušených proměn. Potenciál maloměsta, ležícího na rozhraní Moravy a Slezska, však už byl skryt doslova pod povrchem. První průmyslové podniky sice vznikly na žilách černého zlata sto let předtím, ale teprve železniční propojení s Moravou a Vídní a vybudování železniční stanice ve Svinově roku 1847 znamenalo rozhodující impulz pro rozvoj regionu. Právě architektura je přímým svědkem tohoto dění. Ukazuje proměnu maloměstského měřítka ve velkoměstské, racionální přístup bohatnoucí metropole k urbanismu, nebývalý rozmach industriální architektury, formativní vliv firemní estetiky Rothschildových Vítkovických železáren na podobu města i meziválečnou proměnu Ostravy ve správní středisko kraje. Historií architektury v období let 1845–1949 vás provede na 170 hesel a více než 400 fotografií.
240 stránek 240 stránek
V5 146x240 V5 146x240
10/2020 10/2020
978-80-7637-123-1 ISBN 978-80-7637-123-1

V e-shopu jsme titul vyprodali, ale zkuste vaše oblíbené knihkupectví.

Martin Štěrba

Martin Štěrba

Fotograf Martin Štěrba (1976), rodák z Ostravska, je zástupcem šéfredaktora Databanky multimédií ČTK. Kromě účasti na řadě společných výstav v Čechách i v zahraničí vystavoval samostatně v Praze, Litomyšli, Brně a Orlové. Ve své volné tvorbě se věnuje subjektivnímu dokumentu.

Martin Strakoš

Martin Strakoš

Martin Strakoš (1972, Ostrava) působí v Národním památkovém ústavu (NPÚ), územním odborném pracovišti v Ostravě v pozici památkáře. V letech 2004 až 2011 externě spolupracoval s Ostravskou univerzitou. Zaměřuje se na problematiku architektury 19. a 20. století, na historii památkové péče a otázky současné architektury v historickém prostředí. Své poznatky o architektuře Ostravy publikoval v knihách Průvodce architekturou Ostravy (2009), Nová Ostrava a její satelity (2010), Ostravské interiéry (2011), Kulturní domy na Ostravsku v kontextu architektury a umění 20. století (2012) nebo Po sorele brusel, kov, sklo, struktury a beton (2014). Je členem ICOMOS, DOCOMOMO, okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu a dalších institucí a spolků.

Josef Horázný

Josef Horázný

Ostravský rodák Josef Horázný (1975) se zabývá zejména subjektivně dokumentární fotografií a různými druhy užité fotografie. Profesionálně se věnuje zvětšování černobílých fotografií, digitálním printům a problematice colormanagementu. V současné době pracuje i pro ČTK. Vedle společných výstav u nás i v zahraničí byla jeho díla prezentována samostatně v Praze, v Brně a v Horní Bečvě.