Taška zatím zeje prázdnotou.

Měšťan a šelma

Jan Kilián

Historie
Vojsko v branách města znamená ničení, vraždění, znásilňování a loupeže, alespoň v obecné představě. Vojáci však ve městech také obchodovali a navazovali přátelské, a dokonce příbuzenské vztahy. Opevněná města se z jejich ubytovávání a zaopatřování snažila získat nejednu výhodu. Soužití městského a vojenského živlu na omezeném území obydlené lokality, jeho dopady na život měšťanů, kruté zkušenosti se soldateskou, ale i překvapivé oboustranné sociální a hospodářské benefity zkoumá kniha na příkladu třicetileté války v českomoravském a německém prostoru. Autor studoval problematiku dlouhá léta v domácích i zahraničních archivech a vytvořil monografii, která význačně přispívá k obrazu každodennosti raného novověku.
416 stránek 416 stránek
pevná vazba, 130 x 200 mm pevná vazba, 130 x 200 mm
11/2022 11/2022
978-80-7637-328-0 ISBN 978-80-7637-328-0
375 469  Sleva 94 

Jan Kilián

Jan Kilián

Mgr. Jan Kilián (nar. 1976) je historik Regionálního muzea Mělník a externí vyučující na FF UJEP Ústí nad Labem. Právě dokončuje doktorské studium starších českých dějin na FF UK Praha, zabývá se obdobím třicetileté války a historií mělnického regionu. Je autorem přibližně dvou desítek odborných studií a několika knih - Andělská Hora (2003), Historické náhrobníky a epitafy Mělnicka (2004), Městské lázně Mšeno (2004), Filip Fabricius z Rosenfeldu a Hohenfallu (2005), Mělnická kronika Jana Josefa Albrechta ze sklonku baroka (2005), Martin Prušek z Prušova (2007). Je také redaktorem sborníku o věnných městech za třicetileté války (2004) a regionálního periodika Confluens.