Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Jan Kilián

Jan Kilián

Jan Kilián (1976) vystudoval univerzity v Liberci a v Praze a roku 2014 se habilitoval v Hradci Králové. Vyučuje české dějiny raného novověku na univerzitách v Plzni a v Hradci Králové. Zabývá se především sociokulturní problematikou období třicetileté války a dějinami českých měst v 17. století. Je autorem nebo spoluautorem tří desítek knižních publikací a přibližně jedné stovky odborných článků, které publikuje doma i v zahraničí. V Pasece vydal knihu Měšťan a šelma. S vojskem ve městě za třicetileté války (2022).

Měšťan a šelma

Měšťan a šelma

Historie

Vojsko v branách města znamená ničení, vraždění, znásilňování a loupeže, alespoň v obecné představě. Vojáci však ve městech také obchodovali a navazovali přátelské, a dokonce příbuzenské vztahy. Opevněná města se z jejich ubytovávání a zaopatřování snažila získat nejednu výhodu. Soužití městského a vojenského živlu na omezeném území obydlené lokality, jeho dopady na život měšťanů, kruté zkušenosti se soldateskou, ale i překvapivé oboustranné sociální a hospodářské...