Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Jan Kilián

Jan Kilián

Jan Kilián (1976) vystudoval univerzity v Liberci a v Praze a roku 2014 se habilitoval v Hradci Králové. Vyučuje především české dějiny raného novověku na univerzitách v Plzni a v Hradci Králové. Zabývá se sociokulturní problematikou období třicetileté války a dějinami českých měst v 17. století. Je autorem nebo spoluautorem tří desítek knižních publikací a přibližně jedné stovky odborných článků, které publikuje doma i v zahraničí. V Pasece vydal knihu Měšťan a šelma. S vojskem ve městě za třicetileté války (2022).

Třicetiletá válka

Třicetiletá válka

Historie

V bolestech se rodil svět, který předjímal naši dobu. Další ze Stručných historií vypráví příběh, který shodou okolností začíná i končí v Čechách. Dvě události – pražská defenestrace roku 1618 a švédské drancování v Praze o třicet let později – ale nerámují období vytrvalých bojů na evropském kontinentu, jak by se snad mohlo zdát. Mapa třicetileté války připomíná spíš les, v němž oheň doutná v...