📢 Připravujeme se na Svět knihy, takže vaše objednávky se bohužel o něco pozdrží. Omlouváme se a děkujeme za pochopení. 📢

Taška zatím zeje prázdnotou.

Gottwaldovo Československo jako fašistický stát

Petr Placák

Historie
"Konečným smyslem celého našeho snažení, celého života nás komunistů je uskutečnění velkých a svatých ideálů socialismu," prohlásil Klement Gottwald roku 1946 a nešlo o pouhý rétorický obrat. Komunistickou vizi ráje na zemi doboví politici i pozdější komentátoři často přehlíželi, a přece je jedině v tomto rámci možné vykládat poválečnou nacionálněsocialistickou revoluci, na jejíž vlně se komunisté dostali k moci. Radikální "lidovou" revoluci, ve které komunisté spojili svaté ideály socialismu se svatými ideály národa, autor vykládá v rámci dějin masových antiliberálních hnutí minulého století a srovnává ji s vývojem v Itálii po první světové válce.
192 stránek 192 stránek
V8a 130x200 V8a 130x200
9/2015 9/2015
978-80-7432-604-2 ISBN 978-80-7432-604-2
199 249  Sleva 50 

Petr Placák

Petr Placák

Petr Placák (1964), historik, publicista a spisovatel, publikoval před listopadem 1989 v samizdatu a exilových časopisech. V devadesátých letech vystudoval na FF UK obor historie, v současné době je šéfredaktorem kulturně-společenské revue Babylon a vědeckým pracovníkem Ústavu pro studium totalitních režimů. Vydal mj. historickou práci Svatováclavské milenium - Češi, Němci a Slováci v roce 1929 (2001), knižní esej Fízl (2007) o normalizační StB a bilanční rozhovor s nakladatelem Ladislavem Horáčkem Přece tady nebudeme sedět nasucho (Paseka 2014).