Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Petr Placák

Petr Placák

Petr Placák (1964), historik, publicista a spisovatel, publikoval před listopadem 1989 v samizdatu a exilových časopisech. V devadesátých letech vystudoval na FF UK obor historie, v současné době je šéfredaktorem kulturně-společenské revue Babylon a vědeckým pracovníkem Ústavu pro studium totalitních režimů. Vydal mj. historickou práci Svatováclavské milenium - Češi, Němci a Slováci v roce 1929 (2001), knižní esej Fízl (2007) o normalizační StB a bilanční rozhovor s nakladatelem Ladislavem Horáčkem Přece tady nebudeme sedět nasucho (Paseka 2014).