Taška zatím zeje prázdnotou.

Velké dějiny zemí Koruny české – Architektura

Petr Kratochvíl

Velké dějiny zemí Koruny české
Kniha svým rozsahem i čtenářským určením navazuje na ediční řadu Velkých dějin zemí Koruny české, snaží se však v jednom svazku podat celkový vývoj jednoho oboru – architektury – od raně středověkých počátků po současnost. Postihne tak hlavní proudy vývoje architektury na domácím teritoriu, slohová období románské, gotické, renesanční, barokní a klasicistní architektury, období historismů i proměny moderní architektury, a připomene nejvýznamnější realizace a tvůrce, kteří zde působili. Vedle architektury budou zmíněny i důležité urbanistické koncepce a milníky v rozvoji sídel. Kniha bude kromě černobílých fotografií zahrnovat i dobová vyobrazení a kresby půdorysů, těžiště však bude spočívat v textové části.
728 stránek 728 stránek
V8b 145 x 205 mm V8b 145 x 205 mm
11/2009 11/2009
978-80-7432001-9 ISBN 978-80-7432001-9

V e-shopu jsme titul vyprodali, ale zkuste vaše oblíbené knihkupectví.

Petr Kratochvíl

Petr Kratochvíl

Petr Kratochvíl vystudoval obor filosofie a psychologie na FF UK (1974), obhájil titul CSc. (1990) v oboru dějiny umění na Ústavu teorie a dějin umění ČSAV. Docentem v oboru Dějiny architektury a teorie památkové péče (FA ČVUT, 2009) a profesorem pro tentýž obor (FA ČVUT, 2014). V Ústavu dějin umění AV ČR (dříve ÚTDU ČSAV) zaměstnán od r. 1986, externě vyučuje na Fakultě umění a architektury TUL. Věnuje se dějinám moderní a současné architektury a urbanismu, v posledních letech se zaměřuje především na aktuální problémy tvorby městského veřejného prostoru.