📢 Připravujeme se na Svět knihy, takže vaše objednávky se bohužel o něco pozdrží. Omlouváme se a děkujeme za pochopení. 📢

Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Petr Kratochvíl

Petr Kratochvíl

Petr Kratochvíl vystudoval obor filosofie a psychologie na FF UK (1974), obhájil titul CSc. (1990) v oboru dějiny umění na Ústavu teorie a dějin umění ČSAV. Docentem v oboru Dějiny architektury a teorie památkové péče (FA ČVUT, 2009) a profesorem pro tentýž obor (FA ČVUT, 2014). V Ústavu dějin umění AV ČR (dříve ÚTDU ČSAV) zaměstnán od r. 1986, externě vyučuje na Fakultě umění a architektury TUL. Věnuje se dějinám moderní a současné architektury a urbanismu, v posledních letech se zaměřuje především na aktuální problémy tvorby městského veřejného prostoru.