📢 Bohužel nás postihl výpadek platební brány, objednávky posílané Poštou/Zásilkovnou lze platit pouze bankovním převodem. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za trpělivost. 📢

Taška zatím zeje prázdnotou.

Velké dějiny zemí Koruny české XIV. (1929-1938)

Antonín Klimek

Velké dějiny zemí Koruny české
Autorský tým, složený z významných českých historiků, předkládá čtenářské veřejnosti nové obšírné zpracování našich dějin, jejichž úplné vypsání českému národu stále chybí. Monumentální, vůbec první české dějiny takového rozsahu vycházejí v osmnácti svazcích. Autoři, přestože mají nejvyšší profesionální ambice, se obracejí především na širší čtenářskou obec, jíž bude dílo sloužit jako spolehlivý zdroj poznání naší historie i jako obraz současné úrovně české historiografie. Jednotlivé svazky jsou vybaveny základním poznámkovým aparátem, zevrubnou bibliografií, bohatým obrazovým a dokumentačním materiálem a rejstříky. Čtrnáctý svazek Velkých dějin zemí Koruny české zachycuje období let 1929–1938, tj. druhé desetiletí existence samostatné Československé republiky až do osudné mnichovské konference. Historik Antonín Klimek, jeden z nejpřednějších odborníků na dané téma, bezprostředně navazuje na předchozí díl, jehož je také autorem. Obsáhlé a skvěle dokumentované líčení kritických let před druhou světovou válkou se samozřejmě nevyhýbá kontroverzním otázkám a problémům tehdejší vnitřní i zahraniční politiky československého státu, které se snaží podat s maximální objektivitou. Knihu doplňují pozoruhodné dobové fotografie.
768 stránek 768 stránek
V8 145 x 205 mm V8 145 x 205 mm
10/2014 10/2014
978-80-7185-425-8 ISBN 978-80-7185-425-8
712 890  Sleva 178 

Antonín Klimek

Antonín Klimek

PhDr. Antonín Klimek, CSc. (*1937) se zaměřuje na moderní dějiny a dějiny průmyslu, autor řady publikací, mj. Vznik Československa 1918 (1994), Boj o Hrad (1996), Říjen 1918: vznik Československa (Paseka, 1998), Velké dějiny zemí Koruny české - díl XIII. a XIV (Paseka, 2001 a 2002).