Taška zatím zeje prázdnotou.

Historie

Podle jedněch tragická epocha spojená s násilnou rekatolizací a emigrací elit. Podle druhých čas monumentální barokní kultury a vzdělanosti, doba, kdy se české země opět otevírají světu a dohánějí opoždění způsobené dramatickými konfesijními a nacionálními střety. Bez ohledu na hodnoticí stanoviska platí, že stopy baroka v české krajině jsou dodnes nepřehlédnutelné a že i misi Tovaryšstva Ježíšova často provázelo horoucí vlastenectví, jak dokazuje například působení slavného jezuitského historika Bohuslava Balbína.

Přehledný a vyvážený pohled na dobu, kterou jsme si podle Jiráskova románu uvykli nazývat temnem, přináší ve druhém svazku Stručných historií historička Ivana Čornejová, přední odbornice na dějiny jezuitského řádu a pražské univerzity.

208 stránek 208 stránek
pevná vazba, 130 x 200 mm pevná vazba, 130 x 200 mm
5/2022 5/2022
978-80-7637-286-3 ISBN 978-80-7637-286-3
279
349  (doporučená maloobchodní cena)
Ušetříte 70 
Málokterá etapa českých dějin vzbuzovala a vzbuzuje u historiků tak protikladné soudy jako doba pobělohorská.

Ivana Čornejová

Ivana Čornejová

Ivana Čornejová (1950) se zabývá především 17.–18. stoletím, církevními dějinami a dějinami školství. Kromě několika desítek odborných studií se autorsky podílela například na knihách Životopisný slovník pražské univerzity. Filozofická a teologická fakulta 1654–1773 (spolu s Annou Fechtnerovou), Kapitoly z dějin pražské univerzity 1622–1773, Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách, Dějiny Univerzity Karlovy II. 1622–1802, Velké dějiny zemí Koruny české VIII. (spolu s Jiřím Mikulcem, Jiřím Kašem a Vítem Vlnasem) nebo na tematickém svazku Velkých dějin zemí Koruny české věnovaném školství a vzdělanosti.

Stručné historie

Stručné historie
Stručné historie
Stručné historie