📢 Připravujeme se na Svět knihy, takže vaše objednávky se bohužel o něco pozdrží. Omlouváme se a děkujeme za pochopení. 📢

Taška zatím zeje prázdnotou.

Velké dějiny zemí Koruny české – Právo

Karel Schelle

Velké dějiny zemí Koruny české
Jak to bylo s právem útrpným, co obnášel boží soud a jak se justiční systém vyrovnával s čarodějnickými procesy. Svazek Právo, který je součástí tematické řady Velkých dějin zemí Koruny české, navazuje na pojednání tématu Státu od téhož autorského týmu. Populární formou přibližuje vývoj práva na našem území od raného středověku po současnost, vykresluje dobové rozdíly v pojetí práva a jejich souvislosti se společenskými proměnami, dopady právních změn na život různých vrstev obyvatelstva, mapuje vývoj právní vědy a všímá si jejích významných osobností. Zvláštní pozornost věnuje kniha postupnému vývoji jednotlivých právních oborů — občanskému, trestnímu, pracovnímu, rodinnému a obchodnímu právu — a dějinám soudnictví.
752 stránek 752 stránek
V8 145 x 205 mm V8 145 x 205 mm
9/2017 9/2017
978-80-7432749-0 ISBN 978-80-7432749-0
712 890  Sleva 178 

Karel Schelle

Karel Schelle

Karel Schelle (952) je český právník historik, advokát a vysokoškolský pedagog. Vystudoval právnickou fakultu v Brně, kde působí jako docent (1977–1991 asistent a odborný asistent) na Katedře dějin státu a práva. Přednáší a vede semináře především z českých a československých právních dějin a dějin veřejné správy. Karel Schelle rovněž působil v letech 1991–1993 na Palackého univerzitě v Olomouci. Od roku 1992 je advokát. V letech 1991–1995 byl proděkanem a v roce 1994 zastupujícím děkanem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a 2001–2003 byl rektorem Vysoké školy Karla Engliše v Brně. Od roku 2010 je člen redakční rady časopisu Journal on European History of Law. Vykonává také funkci předsedy představenstva Evropské společnosti pro právní dějiny (The European Society for History of Law). Vědecky se zabývá dějinami veřejné správy v první ČSR a v období socialismu, jakož i ústavním vývojem v této době. Je členem vědecké rady a hlavním editorem Encyklopedie českých právních dějin.