Taška zatím zeje prázdnotou.

Společenské vědy
Publikace, jež navazuje na úspěšnou řadu průvodců Praha moderní, představí slovem a obrazem přes sto významných staveb, jež v moravské metropoli vznikly od nástupu secese přes hledání národního stylu za první republiky, modernistické výboje spjaté zejména s funkcionalismem až po fašistickou a komunistickou totalitu, která dosavadní stavební vývoj na dlouhou dobu přerušila. Výběr objektů, prezentovaných ve svém současném stavu na fotografiích Pavla Hrocha, vytváří představu o jednotlivých obdobích, vývoji technologií a estetických názorů a politických a hospodářských proměnách. Průvodce je rozdělen do kapitol podle městských čtvrtí a zahrnuje rovněž mapky s vyznačenými objekty.
296 stránek 296 stránek
V2 - CHLOP 145 x 235 mm V2 - CHLOP 145 x 235 mm
11/2016 11/2016
978-80-7432-748-3 ISBN 978-80-7432-748-3
319 399  Sleva 80 

Pavel Hroch

Pavel Hroch

Renata Vrabelová

Renata Vrabelová

Architektka Renata Vrabelová (1959) se od roku 2000 zabývá propagací moderní architektury a udržitelného stavění. Je editorkou řady publikací o brněnské architektuře 20. století, od roku 2016 pracuje v Metodickém centru moderní architektury ve vile Stiassni v Brně.

Vladimír, Prof.Ing.arch., DrSc Šlapeta

Vladimír, Prof.Ing.arch., DrSc Šlapeta

Uznávaný historik architektury a vysokoškolský pedagog Vladimír Šlapeta (1947) působil od sedmdesátých let do současnosti v mnoha vedoucích funkcích (Národní technické muzeum v Praze,ČVUT) a je autorem řady publikací o moderní architektuře.

Petra Svobodová

Petra Svobodová