Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Zdeněk Wirth

Zdeněk Wirth

PhDr. Zdeněk Wirth (1878 -1961), bývalý přednosta kulturního odboru ministerstva školství, byl významným znalcem umělecké minulosti Prahy.