Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Zdeněk Pokluda

Zdeněk Pokluda

Autor je ředitelem Zlínského archívu. Dosavadní publikace: Stavební vývoj Zlína a Baťovslá architektura