Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Zdeněk Müller

Zdeněk Müller

Zdeněk Müller je arabista, bývalý pracovník Orientálního ústavu ČSAV, který již několik let žije převážně v Paříži. Je též jedním ze spoluautorů slovníku Judaismus, křesťanství, islám (Mladá fronta 1994).