Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Zdeněk Kalista

Zdeněk Kalista

Zdeněk Kalista (1900-1982), historik, básník, esejista a překladatel. Zabýval se především dobou pobělohorskou a problematikou barokní kultury v Čechách.