Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Wolfgang Hildesheimer

Wolfgang Hildesheimer

Wolfgang Hildesheimer (1916--1991), českým čtenářům dosud známý staršími překlady několika dramat a dvou prozaických svazků, patří k významným německým prozaikům a dramatikům uplynulého století.