Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Wolfgang Behringer

Wolfgang Behringer

Wolfgang Behringer (1956), německý historik, v současné době profesor dějin raného novověku na univerzitě v Saarbrückenu, je uznávaným odborníkem na dějiny poštovnictví a na pozdně středověké a raně novověké hony na čarodějnice (např. Witches and Witch-Hunts. A Global History). Právě souvislost dějinného výskytu čarodějnických procesů s klimatickými ději jej vedla k napsání knihy Dějiny kultur a změny klimatu.