Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Vratislav Klabouch

Vratislav Klabouch

Vratislav Klabouch se narodil v Českých Budějovicích. Od svého narození žije trvale v nedalekém Rudolfově. Je zaměstnán jako strojvedoucí Českých drah, je zakladatelem naučné stezky Rudolfovo město a Hornického muzea v Rudolfově, propagátorem zmizelých rudolfovských tradic, autorem publikací a statí o historii města a zdejšího těžebního revíru.V letech 2006-2007 krátce starosta Rudolfova.