Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Václav Fiala

Václav Fiala

Václav Fiala (narozen 1942 v Podolí u Brna) vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (1968). Pracoval jako právník, novinář a nakladatelský redaktor. V současné době působí v nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s. jako šéfredaktor v redakci právnické literatury. Dlouhá léta se zabývá kulturní historií evropských měst. Kniha Benátky. Literární toulky městem umělců, hudby a karnevalu je třetím z jeho literárních průvodců, po knihách Umělecká Paříž (Lidové noviny 2002) a Vídeň. Literární toulky dunajskou metropolí (ASPI, a. s. 2004).