Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Václav Bukač

Václav Bukač

Václav Bukač (1942) absolvoval studia výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě UK v Hradci Králové a výstavní tvorby na Fakultě architektury VUT v Brně. Pracuje v Městském muzeu a galerii v Hořicích, kde se zabývá sbírkou starých fotografií, jejich restaurováním a reprodukcí. Realizoval na 400 expozic a výstav doma i v zahraničí. Je spoluautorem úspěšné publikace Hořice odedávna dodneška (2008).