📢 Připravujeme se na Svět knihy, takže vaše objednávky se bohužel o něco pozdrží. Omlouváme se a děkujeme za pochopení. 📢

Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Tzvetan Todorov

Tzvetan Todorov

Tzvetan Todorov (1939), francouzský lingvista, literární teoretik, sémiotik a antropolog bulharského původu, je autorem mnoha děl, z nichž byly do češtiny zatím přeloženy Dobytí Ameriky (1982, č. 1996), V mezní situaci (1991, č. 2000), Poetika prózy (1974, 1978, č. 2000) a Úvod do fantastické literatury (1970, č. 2011).