Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Tomáš Jakl

Tomáš Jakl

Tomáš Jakl (1972) pracuje ve Vojenském historickém ústavu. Předmětem jeho odborného zájmu jsou především dějiny dvacátého století, české a československé vojenské dějiny, dějiny správy a využití fotografie jako historického pramene. Ve své publikační činnosti se zaměřuje na české a československé vojenské dějiny v období 1914-1945.