Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Timothy Garton Ash

Timothy  Garton Ash

Timothy Garton Ash (1955) působí jako ředitel Střediska evropských studií na St. Antony’s College v anglickém Oxfordu. Je mj. autorem svazku reportáží a úvah o západu i východu Evropy devadesátých let Dějiny přítomnosti (1999, č. Paseka 2003) a knižní úvahy o perspektivách dalšího vývoje mezinárodních vztahů Svobodný svět (2004, č. Paseka 2006).